• نزدیک ترین بازیهای امروز 1 X 2
  درسدن - لوزرن ۱۵:۰۰
  • 2.75
  • 3.5
  • 2.35
  دوسلدورف - پادربورن ۱۵:۰۰
  • 1.65
  • 3.75
  • 4.9
  گراسهاپرز - لژیا ورشوو ۱۵:۰۰
  • 2.65
  • 3.5
  • 2.4
  اسلاک وروکلاو - چروبرای گلوگوو ۱۵:۰۰
  • 1.66
  • 3.85
  • 4.65
  کوکب مراکش - اسپرنس د تونس ۱۵:۰۰
  • 5
  • 3.65
  • 1.66
  اس‌سی ویدنبروک - اینتراخت‌نوردشتات ۱۵:۰۰
  • 2.3
  • 3.65
  • 2.7
  آلومینیج کیدریکوو - NS Mura ۱۵:۰۰
  • 1.78
  • 4.15
  • 3.65
  Veracruz U20 - Atlas U20 ۱۵:۰۰
  • 2
  • 3.35
  • 3.35
  سی‌ای برج بوعریریج - یواس بیسکرا ۱۵:۰۰
  • 1.86
  • 3
  • 4.15
  شباب السامو - Thagafi Tulkarem ۱۵:۰۰
  • 2.1
  • 3.25
  • 3
 • شرط های انتخاب شده
  هنوز هیچ شرطی بسته نشده است. برای پیش بینی بروی ضریب مورد نظر خود کلیک کنید.