راهنمای مسابقات توتو

توتو یک نوع بازی است که درآن شرکت کنندگان نتیجه تعداد مشخصی مسابقه فوتبال را پیش بینی میکنند.وین نود فرمهای تمامی شرکت کنندگان را تا قبل از شروع اولین مسابقه فوتبال در مخزن توتو جمع آوری میکند. بعد از اعلام نتیجه تمامی مسابقات فوتبال موجود در فرم توتو، جایزه بین برندگان بر اساس قوانین توتو تقسیم میشود.

آموزش ثبت فرم توتو:

برای ثبت فرم توتو، شما باید برای تمامی مسابقات فوتبال موجود در فرم حداقل یک گزینه انتخاب کرده باشید. شما میتوانید بیش از یک گزینه هم برای مسابقاتی که مایل هستید انتخاب کنید. انتخاب گزینه های بیشتر به معنی شانس بیشتر برای برنده شدن است اما افزایش تعداد انتخاب ها مبلغ فرم را هم افزایش خواهد داد.

در یک بازی توتو با ۱۶ مسابقه فوتبال و حداقل مبلغ 1024 تومان ، شرکت کنندگان میتوانند هر سه گزینه را برای ۶ مسابقه انتخاب کنند بدون اینکه نیاز به پرداخت بیشتر از حداقل مبلغ شرکت در مسابقه باشد.

بعد از انتخاب حداقل یک گزینه برای تمامی مسابقات موجود در فرم توتو، کلید 'ثبت' فعال خواهد شد. برای ثبت فرم توتو بروی کلیک 'ثبت' کلیک کنید. در صورتی که فرم شما با موفقیت ثبت شود پیام 'فرم شما با موفقیت ثبت شد' ظاهر خواهد شد. اگر این پیام ظاهر نشد شما میتوانید با مراجعه به بخش فرم های ثبت شده از ثبت فرم خود اطمینان حاصل کنید.